1. Sıfat Slovene
  2. Sıfat Slovenian

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Slavlar’ın güney ... olan kimse