1. Sıfat uygun, münasip, yakışır, elverişli.
    most suitable plan: en uygun plân.
    He was not suitable
    for the job: Bu işe uygun değildi.