1. İsim amca, dayı.
  paternal uncle: amca.
  maternal uncle: dayı. (
  ilgili sıfat:
  avuncular).
 2. İsim enişte: halanın/teyzenin kocası.
 3. İsim (yaşlı bir adama hitapta) amca.
 4. İsim tefeci, rehinci.
önüne gelen herkes
amcalık etmek Fiil
dayılık
(argo) bitirme ya da başarı ifadesi İsim
sert ve müsamahasız kimse, sözünü sakınmayan/tenkitçi kimse.
talk to someone like a Dutch uncle:
babaca konuşmak, baba gibi sert bir şekilde azarlamak.
He talked to her like a Dutch uncle.
İsim
teslim olmak.
yenilgiyi kabul etmek, pes demek, vazgeçmek.
birini dostça ama şiddetle azarlamak Fiil
babaca konuşmak Fiil
(simgesel anlamda) ABD hükümeti/halkı.
Amerika Birleşik Devletleri.
Varyemez Amca İsim, İsimler
beyazlara hizmet/dalkavukluk eden zenci.
(US) beyazların kurumlarında çalışan ya da beyaz toplumun kültür ve değerlerini benimseyen Amerikan Kızılderilisi
için kullanılan aşağılayıcı terim
yenge
amcasının kimliğine bürünmesi başına dert açtı
pes demek Fiil