İngilizce - Türkçe
 1. Sıfat farklı, birbirine benzemez. She's very unlike her mother: Annesine hiç benzemez. They're completely
  unlike (each other): Birbirinden tamamile farklıdırlar. The two problems are quite unlike.
 2. Sıfat eşit olmayan.
 3. Edat -den farklı. act unlike others: başkalarından farklı davranmak.
 4. Edat âdeti değil, genellikle … değil, … yakışmaz. It is unlike her to be cross: Genellikle huysuz değildir
  (Huysuzluk ona yakışmıyor). It's unlike him to be late: he's usually on time: Geç kalmak âdeti değildi, genellikle vaktinde gelirdi (Nasılsa bugün geç kaldı). That was most unlike him: O hiç de böyle değildi/yapmazdı.
İngilizce - İngilizce
 1. adjective. Not alike; different: For twins, they are very unlike.
 2. adjective. Not equal, as in amount.
 3. preposition. Different from; not like: She's unlike the rest of her family.
 4. preposition. Not typical of: It's unlike him not to call.