1. Sıfat farklı, birbirine benzemez.
  She's very unlike her mother: Annesine hiç benzemez.
  They're completely
  unlike (each other): Birbirinden tamamile farklıdırlar.
  The two problems are quite unlike.
 2. Sıfat eşit olmayan.
 3. Edat -den farklı.
  act unlike others: başkalarından farklı davranmak.
 4. Edat âdeti değil, genellikle … değil, … yakışmaz.
  It is unlike her to be cross: Genellikle huysuz değildir
  (Huysuzluk ona yakışmıyor).
  It's unlike him to be late: he's usually on time: Geç kalmak âdeti değildi, genellikle vaktinde gelirdi (Nasılsa bugün geç kaldı).
  That was most unlike him: O hiç de böyle değildi/yapmazdı.
taban tabana zıt
geçmişte yaşananların aksine Zarf