1. Sıfat farklı, birbirine benzemez.
  She's very unlike her mother: Annesine hiç benzemez.
  They're completely
  unlike (each other): Birbirinden tamamile farklıdırlar.
  The two problems are quite unlike.
 2. Sıfat eşit olmayan.
 3. Edat -den farklı.
  act unlike others: başkalarından farklı davranmak.
 4. Edat âdeti değil, genellikle … değil, … yakışmaz.
  It is unlike her to be cross: Genellikle huysuz değildir
  (Huysuzluk ona yakışmıyor).
  It's unlike him to be late: he's usually on time: Geç kalmak âdeti değildi, genellikle vaktinde gelirdi (Nasılsa bugün geç kaldı).
  That was most unlike him: O hiç de böyle değildi/yapmazdı.
 1. Özel Isim Beğenmekten vazgeç. A Facebook term for removing the “like” a friend’s post or disconnecting from a Page
  by clicking the "unlike" button.
 2. Fiil beğenmekten vazgeçmek. Action taken by a Microsoft Dynamics CRM user on a post to undo their Like on that post.
 3. Özel Isim Beğenmekten Vazgeç. The button in Yammer that allows users to undo the application of the "Like" button for a post.