1. İsim jigsaw puzzle
Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)
  1. Kesilmiş bir resmi parçalarını uygun duruma ... dayanan bir çocuk oyunu