1. İsim jigsaw puzzle

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Kesilmiş bir resmi parçalarını uygun duruma ... dayanan bir çocuk oyunu