1. İsim, Tekstil Sanayii bag
  2. İsim, Tekstil Sanayii sack
  3. poke
  4. pock
  5. carryall
  6. jug bag
  7. carry all packing cloth
  8. gunnysack

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Erzak, öteberi koymaya veya nakletmeye yarayan, ... iplikten yapılmış büyük torba