1. İsim, Hayvan Türleri duck
  2. İsim potty
  3. urinal
  4. bedpan

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Perde ayaklılardan, evcil ve yabânî cinsleri ... paytak yürüyüşlü su kuşu