architectural and engineering activities; technical testing and analysis (nace code: m71)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz (NACE kodu: 71)