binding and related services (nace code: c18.1.4)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Ciltçilik ve ilgili hizmetler (NACE kodu: 18.14)