other information technology and computer service activities (nace code: j62.0.9)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 62.09)