ask someone out

  1. Fiil birinin dışarı çıkmasını söylemek
  2. Fiil birine çıkma teklif etmek
bir kimseyi içeriye/dışarıya/yukarıya davet etmek.