assassinate

  1. Geçişli Fiil katletmek, (bile bile /taammüden) öldürmek.
  2. Geçişli Fiil yoketmek, mahvetmek.
  3. Geçişli Fiil kötülemek.
    to assassinate a person's character: bir kimsenin şahsiyetini kötülemek.