ball of fire

  1. İsim ateş parçası: çabuk ve isabetli düşünüp karar veren ve eyleme geçen kimse.