(bir şey için) geç kalmak, gecikmek.
It's a bit late in the day to change your mind: Fikrinizi
değiştirnek için çok geç kaldınız.
okula geç gelmek Fiil
US okula geç gelmek Fiil
teslim etmede gecikmek Fiil
işe geç kalmak Fiil