borçlarını ödemede güçlük çekmek Fiil
temizlemek Fiil
sokulmak Fiil
dosyalanmak Fiil
gözaltıına alınmak Fiil
düzelmek Fiil
düzenlenmek Fiil
(Br) en aşağı not almak Fiil
faaliyete geçmek Fiil
bindirilmek Fiil
zarflanmak Fiil
vesayet altına alınmak Fiil
havuzlanmak Fiil
karmakarış olmak Fiil
oyalanmak Fiil
ertelenmek Fiil
takılmak Fiil
şartlı tahliye edilmek Fiil
gündeme geçmek Fiil
piyasaya sürülmek Fiil
balotaj listesine konulmak Fiil
balotaj liste sine konulmak Fiil
hesap vermeye davet edilmek Fiil
hesaplaşmaya çağrılmak Fiil
(Br) şartlı tahliye edilmiş olmak Fiil
gücenmek Fiil
bozulmak Fiil
kızmak Fiil
üzülmek Fiil
etkisiz hale getirilmek Fiil, Askerlik
işlemez hale gelmek Fiil, Askerlik
faal olmayan bir göreve aktarılmak Fiil
emekliye çıkarılmak Fiil
küsmek Fiil
birine kızmış olmak Fiil
eziyet çekmek Fiil
sınanmak Fiil
oylanmak Fiil
yatırılmak Fiil
mecbur olmak, zor durumda bulunmak.
You can do anything if you are put to it: İnsan mecbur olunca her şeyi yapar.
doğrulmak Fiil
kesin kanıt ile ispatlanması gerekmek Fiil
kesin kanıt ile ispatlanması gerekmek Fiil
oylamaya koymak Fiil
terekküp etmek Fiil
tutuklanmak
haciz altına konulmak Fiil
hacir altına alınmak Fiil
kısıtlanmak Fiil
patenti tescil ettirmek Fiil
kahır hrııni çekmek Fiil
rejime tabi tutulmak Fiil
salınmak Fiil
atlatılmak Fiil
feleğin çemberinden geçmek, çetin hayat tecrübesi geçirmek.
akla karayı seçmek Fiil
başına bir hal gelmek Fiil