be quick typist

hızlı daktilo yazan bir kimse olmak Fiil