"bir meblağdan masraf ve borçlar düşüldükten sonra geri kalanı" terimi bulunamadı