birini bir şey yapsın diye belirlemek

  1. Fiil to application someone to do sth