capital assets

  1. İsim sermaye malları
  2. İsim sabit kıymetler
  3. sabit varlıklar (mobilya , demirbaş , arazi , arsa , makineler vb
  4. İsim sabit varlıklar
sermaye kazançları vergisinden müstesna varlıklar İsim