capital short

işletme sermayesi kıt olmak Fiil
kısa vadeli yatırım bölgeleri İsim
kısa vadeli sermaye kazançları İsim