carry (off)

birinci gelmek, başarı kazanmak, (okulda/sporda vb.) zafer kazanmak, galip gelmek.
He carried off
the palm by sheer perseverance: Sırf sebat ve azimle başarı kazandı.
(a) (ödül, derece vb.) kazanmak, (b) başarmak, kolayca ve başarı ile sürdürmek.
carry it off well:
becermek, hakkından/üstesinden gelmek. (c) (birisinin) ölümüne sebep olmak, öldürmek, alıp götürmek.
Pneumonia carried him off. (d) kaçırmak, kapıp götürmek. (e)
carry off one's feet = knock off one's feet: şaşkına çevirmek, afallatmak, ne yapacağını şaşırtmak.
bir şeyi başarmak Fiil
bir şeyi becermek Fiil
bütün okul ödüllerini kazanmak Fiil
(a) heveslendirmek, şevke getirmek, (b) iyi etki bırakmak, etkilemek.
zafer kazanmak Fiil
birinci gelmek Fiil
hapise götürmek Fiil
birini heyecanlandırmak Fiil
kapmak Fiil