carry a child in one

çocuğu kucakta (kollarında) taşımak.