carry conviction

hüküm giymek, mahkûm/sabıkalı olmak.
pek inandırıcı olmamak Fiil