carry interest

düşük faiz getirmek Fiil
düşük faiz getirmek Fiil
% 5 faiz getirmek Fiil
% 60 faiz getirmek Fiil