carry on illegal transactions

sermaye trafiği kanunsuz işlemler yapmakta devam etmek Fiil