1. (a) başarmak, tamamlamak, icra/ifa etmek, yerine getirmek, tutmak.
    to carry out a plan/order/duty.

    to carry out a promise: vaadini tutmak. (b) uygulamak, tatbik etmek, sonuna kadar takip etmek, mevkii icraya koymak.
    He carried out his threat to kill the enemy.
yükümlülüklerini gerçekleştirmek Fiil
sözünü yerine getirmek Fiil
yükümlülüklerini yerine getirmek Fiil
vaadini yerine getirmek Fiil
sözünü yerine getirmek Fiil
verilen bir görevi yerine getirmek Fiil
bir görevi yerine getirmek Fiil
bir sözleşmeyi uygulamak Fiil
sözleşmeyi yürürlüğe koymak Fiil
bir kararı uygulamak Fiil
ev araması yapmak Fiil
bir işi gerçekleştirmek Fiil
bir işi yapmak Fiil
bir kanunu uygulamak Fiil
bir emri yerine getirmek Fiil
bir ilkeyi uygulamak Fiil
bir usulü uygulamak Fiil
bir muameleyi yapmak Fiil
(muhasebede) bir başka hesaba geçirmek Fiil
bir projeyi uygulamak Fiil
proje yapmak Fiil
bir vaadi yerine getirmek Fiil
taahhüdünü yerine getirmek Fiil
bir vaadi gerçekleştirmek Fiil
reform yapmak Fiil
arama yapmak Fiil
bir görevi yerine getirmek Fiil
bir görevi yapmak Fiil
hırsızlık yapmak Fiil
bir kuramı uygulamaya koymak Fiil
bir tehdidi yerine getirmek Fiil
bir işi yapmak Fiil
bir işi başarıyla sona erdirmek Fiil
işi yapmak Fiil
saldırı gerçekleştirmek Fiil
saldırıda bulunmak Fiil
saldırı düzenlemek Fiil
bir idamı infaz etmek Fiil
idamı infaz etmek Fiil
deney yapmak Fiil
bir deney yapmak Fiil
bir fikri yürürlüğe koymak Fiil
soruşturma yürütmek Fiil
soruşturma gerçekleştirmek Fiil
hemen oracıkta teftiş etmek Fiil
emri yerine getirmek Fiil
bir siparişi yerine getirmek Fiil
siparişi yerine getirmek Fiil
bir emri yerine getirmek Fiil
bir emri harfi harfine yerine getirmek Fiil
emri harfi harfine yerine getirmek Fiil
ticaret yapmak Fiil
iş yapmak Fiil
dış ticaret yapmak Fiil
dış ticaretle uğraşmak Fiil
görevleri yerine getirmek Fiil
talimatı uygulamak Fiil
talimatı yerine getirmek Fiil
talimata uymak Fiil
tasfiye yapmak Fiil
resmi görevlerini yapmak Fiil
resmi görevleri yerine getirmek Fiil
ödemede bulunmak Fiil
tamirat yapmak Fiil
araştırma yapmak Fiil
araştırma yürütmek Fiil
bir hastalığın nedenlerini araştırmak Fiil
birinin talimatını yerine getirmek Fiil
altından kalkmak Fiil
taşeronluk işi yapmak Fiil
becermek Fiil
kanunu uygulamak Fiil
bir ülkenin para politikasını yürütmek Fiil
bir vasiyetnamenin hükümlerini yerine getirmek Fiil
dış ticaret yapmak Fiil
belirlenmiş zaman süresi içinde tamamlamak Fiil
belirlenmiş zaman süresi içinde tamamlamak Fiil
iş yapmak Fiil
faaliyete geçmek Fiil
sürekli denetim yürütülmesi (icrası)
tatbik etmek Fiil
tatbik sahasına koymak Fiil
yiyecek paketi, komanya, ambalajlanmış gıda maddesi. İsim