1. (a) ilerle(t)mek, ileri götürmek, devam et(tir)mek, terakki kaydetmek, (b) (hesabı/toplamı) yeni sayfaya
  geçirmek/aktarmak, (c) (bkz: carry back ) (b), (d) sürdürmek, devam ettirmek, teşmil etmek.
  He does not carry over his business ethics into his personal relationships.
 2. (a) ertelemek, sonraya bırakmak, tehir etmek, (b) kalmak, artakalmak, intikal etmek.
  The habit carries
  over from my childhood. (c) (muhasebe) bir sayfanın toplamını sonraki sayfaya geçirmek/nakletmek, (d)
  carry forward ile ayni anlama gelir.(bkz: carry back ) (b). (e) aktarmak, bir zamandan/yerden başkasına intikal ettirmek.
bakiyeyi nakletmek Fiil
nakl-i yekûn yapmak Fiil
stoku gelecek mevsim için saklamak Fiil
nakliyekûn, bir sayfanın başına yazılan evvelki sayfanın hesap toplamı. İsim
artık, bakiye, hasılat bakiyesi, sonraya bırakılan iş. İsim
(süregelen) etki, uzatma, evvelce bitirilmiş bir işin sonraki iş üzerindeki etkisi.
There's quite
a carry-over from my work on dictionaries to the poetry I write.
İsim