carry securities

  1. Fiil (US) tahvilleri halka satılıncaya kadar elde tutmak