carry the weight of the world on one

çok ağır sorumluluk taşımak, ağır sorumluluk altında olmak.