carry to excess

bir şeyi aşırı götürmek Fiil
ifrata vardırmak Fiil