1. İsim ergenlik, bekârlık.
  2. İsim (dinî sebeplerden ötürü) evlenmeme yemini.
    celibacy of priests.
  3. İsim cinsel temastan sakınma.