tavrını değiştirmek Fiil
değişmek Fiil
evlenmek Fiil
halini değiştirmek Fiil
evlenmek Fiil
ikametgâhını değiştirmek Fiil
iş değiştirmek Fiil
fikrini değiştirmek Fiil
iş kolunu değiştirmek Fiil
işkolunu değiştirmek Fiil
işkolunu değiştirmek Fiil
ikametgâhını değiştirmek Fiil
fikrini/kararını değiştirmek.
zikzak yapmak Fiil
ses tonunu değiştirmek Fiil
fikrini değiştirmek Fiil
pozisyonunu değiştirmek Fiil
durumunu değiştirmek Fiil
mevkiini değiştirmek Fiil
mesleğini değiştirmek Fiil
başka yere taşınmak Fiil
tavır ve hareketini değiştirmek Fiil
başka önlemlere başvurmak Fiil
nağmeyi/makamı değiştirmek, ağız değiştirmek, fikrinden/sözünden/kararından dönmek, alçaktan almak.
pişman/nadim olmak.
You say you won't speak to me again, but you'll soon change your tune.
çamaşır değiştirmek Fiil
mesleğini değiştirmek Fiil
kafa değiştirmek Fiil
ağız değiştirme
bir şeritten diğerine geçmek Fiil
dümenine bakmak (argo) Fiil