constitutional

 1. Tıp ve Sağlık yapısal
 2. Sıfat bünyevî.
  a constitutional weakness.
 3. Sıfat sağlığa yararlı, sıhhî.
 4. Sıfat esas, temel, yapısal.
 5. Sıfat anayasal, anayasa ile ilgili, anayasaya uygun.
  Is this law constitutional?
 6. Sıfat anayasanın sağladığı/güvence altına aldığı.
  constitutional guarantees of freedom of speech.
 7. Sıfat sağlık için yapılan yürüyüş veya benzeri beden hareketi.
hukuk devleti İsim, Anayasa Hukuku
anayasa mahkemesi İsim, Anayasa Hukuku
Anayasa değişikliği İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler