constitutional

 1. Tıp ve Sağlık yapısal
 2. Sıfat bünyevî.
  a constitutional weakness.
 3. Sıfat sağlığa yararlı, sıhhî.
 4. Sıfat esas, temel, yapısal.
 5. Sıfat anayasal, anayasa ile ilgili, anayasaya uygun.
  Is this law constitutional?
 6. Sıfat anayasanın sağladığı/güvence altına aldığı.
  constitutional guarantees of freedom of speech.
 7. Sıfat sağlık için yapılan yürüyüş veya benzeri beden hareketi.
bir şeyi anayasaya uygun bulmak Fiil
bir şeyi anayasaya uygun bulmak .
(US) anayasa tadilatı
anayasa tadilatı
Anayasa değişikliği İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
kurucu meclis
anayasal engeller
anayasal engeller İsim
anayasal temel
anayasaya aykırılık iddiası İsim, Hukuk
anayasa değişiklikleri İsim
anayasa belgesi
anayasa ile ilgili bir dava
Anayasa Kurultayı: 1787'de Filadelfiyada toplanarak ABD anayasa taslağını hazırlayan meclis.
anayasa mahkemesi İsim, Anayasa Hukuku
Anayasa Mahkemesi İsim, Hukuk
anayasa buhranı
anayasal karar
anayasal demokrasi
kuruluş evrakı
anayasal kural
anayasal sistem
anayasal özgürlük
anayasal hükümet
anayasal güvence İsim, Hukuk
anayasa teminatı
anayasal teminatlar İsim
anayasal sorun
anayasa yargısı İsim, Hukuk
anayasa hukuku İsim, Hukuk
Anayasa hukukçusu İsim, Hukuk
anayasa da belirtilen sınırlamalar İsim
anayasal yollar İsim
meşrutî kral/hükümdar.
meşrutî krallık/hükümdarlık.
meşrutî krallık.
meşrutiyet idaresi, meşrutî hükümet sistemi.
anayasal emir
anayasal yetki
anayasal ilke
anayasa maddesi İsim
anayasal hüküm kmüler İsim
anayasal hükümler İsim
anayasal gerçek
anayasal referandum
anayasa halk oylaması
anayasal reform
anayasa reformu
anayasal hak
anayasal haklar İsim, Hukuk
anayasal çözüm yolu
hukuk devleti İsim, Anayasa Hukuku
anayasal yorum
anayasal olarak izin verilen grev
anayasa sistemi
anayasal haklarından mahrum olma
(US) anayasal haklarından mahrum olma