conventional

 1. Sıfat geleneksel, göreneksel, töresel, uzlaşımsal, saymaca, itibarî, geleneklere/göreneklere/törelere/âdetlere
  uygun.
  a conventional greeting: geleneksel selam(laşma).
  It is conventional to shake hands over a deal: Pazarlıkta anlaşınca el sıkmak âdettir.
 2. Sıfat alışılmış, mutat, genellikle kabul edilmiş, kullanılması âdet hükmüne girmiş.
  conventional symbols.

  conventional usage: kabul edilen düzen.
  conventional warfare: nükleer silah kullanmayan savaş.
 3. Sıfat beylik, basmakalıp, basit, bayağı.
  She is very conventional about her clothes. a conventional lifestyle/product.
 4. Sıfat, Güzel Sanatlar genelleştirilmiş, sadeleştirilmiş biçimde (temsil edilen).
 5. Sıfat sözleşme/anlaşma ile ilgili.
 6. Sıfat, Hukuk örf ve teamüllere dayanan.
 7. Sıfat kurultay+, toplantı+, meclis+.