1. sükûnet bulmak, sakin olmak, öfkesi geçmek, yatışmak.