cost process

maliyet süreci eğrisi
seri imalat maliyeti hesaplama sistemi
maliyet muhasebesinde işlem yöntemi
imalat masraflarının işlemlere göre toplanması sistemi
yapılmakta olan iş (imalatı kısmen tamamlanmış ürünlerin maliyeti