cottage cheese

  1. İsim çökelek, ekşimik, süzme peynir, bir nevi beyaz peynir.