1. nezih bir şekilde, nazikâne, nezaketle, terbiyeli/kibar bir şekilde, uygun/münasip bir şekilde, yeteri kadar.
insan olmak Fiil