declare one

katılmadığını bildirmek Fiil
tavrını belirtmek Fiil
gelirini beyan etmek Fiil
bağımsızlığını ilan etmek Fiil
âczini ilan etmek Fiil
borçlarını ödeyemez durumda (aciz durumunda) olduğunu ilan etmek Fiil
yönetim kurulu üyesinin şahsi iştiraklerini beyan etmesi
bir kulübün üyesi olduğunu beyan etmek Fiil
fikrini söylemek Fiil
bir şeyi yapmaya hazır olduğunu beyan etmek Fiil
gönüllü olduğunu bildirmek Fiil
istifasını bildirmek Fiil