1. Sıfat terbiyeli, rabıtalı, âdetlere/edep ve terbiyeye uygun, münasip, yakışık alır, yakışır, alışılagelmiş.