1. İsim görgü, âdâbı muaşeret, edep, terbiye.
  2. İsim terbiyeli/edepli davranış: giyiniş/konuşma/tavır ve davranışlarda itinalı, temiz ve titiz olma.
  3. İsim (özellikle neoklasisizmde) edebî/artistik vekar ve rabıta, üslûbun konuya uygunluğu.
  4. İsim dışgörünüş, zevahir, dışarıya karşı görünüş.