1. İsim vadi.
  2. İsim içinden nehir akan derin ağaçlıklı vadi.
  3. İsim kumtepesi, deniz kıyısında kumlu arazi/tepe.
have a go