desteklemek

 1. feed
 2. Fiil to build up
 3. Fiil to buttress
 4. Fiil to lend countdown to sb
 5. Fiil to countenance
 6. Fiil to espouse
 7. Fiil to prop
 8. Fiil to pull for
 9. Fiil to root for
 10. Fiil to sell short
 11. Fiil to sponsor
 12. Fiil to stand by
 13. Fiil to stand shoulder to shoulder
 14. Fiil to stick up for
 15. Fiil to strengthen
 16. Fiil to subvene
 17. Fiil to underlay
 18. Fiil to uphold
 19. Fiil to prop up
 20. Fiil to bolster
 21. Fiil to bolster up
 22. Fiil to boost
 23. Fiil to reinforce
 24. Fiil to skid
 25. Fiil to truss
 26. Fiil to second
 27. Fiil to assist
 28. Fiil to bear out
 29. Fiil to affirm
 30. Fiil to back
 31. Fiil to back up
 32. Fiil to bear
 33. Fiil to encourage
 34. Fiil to further
 35. Fiil to promote
 36. Fiil to spur
 37. Fiil to support
 38. Fiil to sustain
to be in support of ... Fiil
to support ... to the end Fiil
to militate for … Fiil
to support the chair Fiil
to groom a candidate for office Fiil
to back up a candidate Fiil
to support a candidate Fiil
to boom a candidate Fiil
to endorse a statement Fiil
to bear out a statement Fiil
to support a cause Fiil
to uphold a cause Fiil
to support a petition Fiil
to support an idea Fiil
to corroborate Fiil
to support a price Fiil
to buttress a price Fiil
to uphold a cause Fiil
to be friendly to a cause Fiil
to reinforce an argument Fiil
to promote a bill in parliament Fiil
to back a law with action Fiil
to endorse a decision Fiil
to support a resolution Fiil
to support a theory Fiil
to back a motion Fiil
to second a petition Fiil
to second a motion Fiil
to support a motion Fiil
to second a vote Fiil
to instantiate Fiil
to support a currency Fiil
to push up a scheme Fiil
to promote a scheme Fiil
to stand to a policy Fiil
to push a scheme Fiil
to bolster an industrial concern Fiil
to bear out an assertion Fiil
to support a political party Fiil
to substantiate a charge Fiil
to speak in support of sth Fiil
to push hard for sth Fiil
to be all for sth Fiil
to back someone up throughout a discussion Fiil
to endorse a proposal Fiil
to give support to a proposal Fiil
to come out strongly for a proposition Fiil
to carry a member Fiil
to bear out someone Fiil
to stand up for sb Fiil
to see someone through Fiil
to tide someone over Fiil
to believe in someone Fiil
to side with someone Fiil
to back up someone Fiil
to build up sb Fiil, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
to stake sb Fiil
to hold up the hands of sb Fiil
to back someone financially Fiil
to back up sb's application Fiil
to back sb's application Fiil
to back someone in an argument Fiil
to back up something Fiil
to associate yourself with something Fiil
to bear out something Fiil
to add weight to something Fiil
to be all for something Fiil
to be all for something Fiil
to carry the farmers Fiil
to substantiate one's opinion by facts Fiil
to buttress a price Fiil
heartily support Fiil
to boost confidence Fiil
to support the government Fiil
(Br) to support the government Fiil
to be unanimously in support of the government's policy Fiil
to be unanimously in support of the government's policy Fiil
to support one's claim Fiil
to circumstantiate Fiil
to back a law with action Fiil
to back the wrong horse Fiil
to underpin the economy Fiil
to second a motion Fiil
to shore Fiil
to rescue the market Fiil
to push a scheme Fiil
to back up the field forces Fiil
to back up one's words with action Fiil
to support an amendment Fiil
to come out strongly for a proposition Fiil
to identify oneself with new political party Fiil
to back up the local field forces Fiil
to bail out an ailing industry Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Destek koymak, destekle sağlamlaştırmak