disapprobation

  1. İsim onaylamama, tasdik/tasvip/tensip etmeme/etmeyiş, doğru/uygun/münasip bulmama.
  2. İsim tenkit, takbih, memnuniyetsizlik, hoşnutsuzluk.