1. İsim ketumiyet, ketumluk, ihtiyat, teenni.
  Throwing all discretion to the winds, he blurted out the truth.
 2. İsim müstakil karar verebilme yeteneği/kabiliyeti, takdir/değerlendirme hakkı/yeteneği.
  I won't tell you
  what time to leave; you're old enough to use your own discretion.
 3. İsim (a) uygun görme, onama, tensip. (b) tefrik, temyiz, iyiyi kötüden ayırabilme yeteneği.
  years of discretion:
  olgunluk çağı, rüşt, aklın hâkim olduğu yıllar.
  He reached the age of discretion.
 4. İsim ayırma.