1. Sıfat yenilebilir, yenir, yenebilir, yemeye elverişli.
    Some mushrooms are edible, some are not.