enter a property

  1. Fiil bir mülke el koymak
  2. Fiil bir mülkü ele geçirmek
mal mülk tevarüs etmek Fiil