enter into business

iş ilişkilerine girişmek Fiil