enter outwards

  1. Fiil gemi limandan ayrılmadan önce gümrüğe taşınan yükle ilgili bilgi vermek