enter short

  1. Fiil eksik deklare etmek
  2. Fiil gümrük beyannamesinde eksik değer bildirmek